Tuesday, March 27, 2012

hai-gomen

Gomen nasia minasan.

sazo burookunhaato.

burookunhaato hekotareru

isshinfuran

koyonakuaisuru wagako

enishi abijigoku

itaisonshitsu

burookunhaato

yannurukana

eimin hoshigaru

akirametsuku enmei

inakunaru genson

onegaidekimasuka ai mimamoru itooshii kichou wagako

otsu

-Lunasan
------------------
Japanese, non kanji(probably really badly done-sorry)

No comments:

Post a Comment